HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Predstavnici Opštine Lopare i Antikorupcijske mreže ACCOUNT potpisali su 15. juna 2016. godine Memorandum o saradnji i na taj način formalno započeli realizaciju predviđenih aktivnosti za izradu lokalnog Akcionog plana za prevenciju korupcije.

buy footwear | nike flyknit racer on celebrity women hair

„Mi moramo imati ovaj dokument zato što se kao lokalna zajednica trudimo da usvojimo sve neophodne dokumente, koji su od interesa za naše građane i da ih provodimo. Ovo je dobro za Opštinu Lopare i primjer je drugima da krenu u tom pravcu, jer se protiv korupcije moramo boriti svi na svim poljima, od najmanjeg mogućeg mjesta do onih najvažnijih u Republici Srpskoj“, rekao je Rado Savić, načelnik Opštine Lopare.

Izrada lokalnog Akcionog plana, kao polazne osnove za efikasniji rad lokalne uprave, obuhvatiće nekoliko faza kao što su: a) formiranje Radne grupe za izradu Akcionog plana, b) procjena realizacije dosadašnjih antikorupcijskih inicijativa lokalne uprave (definisanje grupe usluga i/ili aktivnosti potencijalno osjetljivih na pojavu korupcije), c) izrada Akcionog plana, d) organizovanje javne rasprave, e) usvajanje predloženog dokumenta.

Opština Lopare je jedna od ukupno 11 lokalnih zajednica u BiH, koje će u periodu 2016 – 2017. godine kreirati i usvojiti Akcione planove za prevenciju korupcije na lokalnom nivou. Izrada akcionih planova predstavlja jednu od aktivnosti Antikorupcijske mreže ACCOUNT, čija svrha je pružanje podrške lokalnim zajednicama u izradi efikasnih mjera za prevenciju korupcije. Realizaciju predviđenih aktivnosti finansijski podržava Američka  agencija za međunarodni razvoj (USAID).

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co