HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u RS realizuje projekat "Faces vs. Numbers - a model of joint youth commemoration for future” koji je finansijski podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Projekat će se realizovati u trajanju od 10 mjeseci.

Glavni cilj projekta je da doprinese uspostavljanju dijaloga i saradnje među bosanskohercegovačkim studentima iz različitih geografskih područja, okupljenih oko aktivnosti koje su vezane za kulturu sjećanja u BiH, sa fokusom na civilne žrtve rata, a koje se vežu za događaje iz perioda 1992-1995. godine.

Kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta, istraživanja i analize podataka, grupa studenata će uspostaviti zajednički i jedinstven model, obilježavanja 100 civilnih žrtva rata različitog nacionalnog, vjerskog, geografskog i socijalnog porijekla. Izložba pod nazivom "100 lica naše savjesti" prikazuje ljude iza broja žrtve, njihova lica, živote i gubitke društva, čime se smanjuje trend dehumanizacije ratnih stradanja i pokazuje mogući način za buduće generacije da djeluju odgovorno prema izazovima međuetničkog nepovjerenja i netrepeljivosti u BiH.

Korisnici projekta  su primarno 15 studenata iz Banja Luke, Mostara i Bijeljine, dok krajnji korisnici su udruženja žrtava, porodica žrtva, ostali studenti i dugoročno gledano šire društvo. 

best shoes | air force purple heart , Giftofvision
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co