HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini realizuje projekat „Model zajedničkog sjećanja“ iz oblasti tranzicione pravde. U okviru projekta predviđena je obuka studenta prava, politikologije i sociologije koja je realizovana u periodu od 26-28. septembra 2014. godine u Bijeljini. Na obuci je učestvovalo 15 studenta sa Univerziteta u Banja Luci, Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara i Slobomir P Univerziteta iz Bijeljine.

latest Running Sneakers | Kids Air Jordan — Ietp

 

Tokom obuke studenti su razgovarali o tome kako da istraže lice koje se smatra civilnom žrtvom rata i kako da javno predstave prikupljene podatke sa akcentom na ljudsku dimenziju stradanja tj. na predstavljanje osoba iza broja.

Glavni cilj projekta je da doprinese uspostavljanju dijaloga i saradnje među bosanskohercegovačkim studentima sa različitih geografskih područja, okupljenih oko aktivnosti koje su vezane za kulturu sjećanja u BiH, sa fokusom na civilne žrtve rata, a koje se vežu za događaje iz perioda 1992-1995. godine i kao takav treba da doprinese miru, međuetničkoj toleranciji i saradnji. 

 

GALERIJA
1/3
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co