HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Zajedno protiv širenja mržnje na internetu - lokalne zajednice sigurne zajednice

22.12.2016. | 06:33
Bilten sadrži informacije o realizovanim aktivnostima u okviru projekta "Zajedno protiv širenja mržnje na internetu – lokalne zajednice sigurne z...
19.10.2016. | 12:48
Helsinški odbor za ljudska prava u RS u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative iz Sarajeva realizovao je obuke za predstavnike/ce omladi...
03.05.2016. | 10:47
Helsinški odbor za ljudska prava u RS (HCRS) u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative iz Sarajeva pokrenuo je projekat „Zajedno pr...
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co