HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

S ciljem jačanja kapaciteta obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini i smanjenju korupcije na visokoškolskim ustanovama, Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj realizuje projekat pod nazivom „Univerzitet bez korupcije“, koji je podržan od strane Centra civilnih inicijativa (CCI). 

Opšti cilj projekta je poboljšavanje mehanizama i jačanje kapaciteta obrazovnog sistema za smanjenje korupcije na Univerzitetu i njene percepcije kao društveno prihvatljivog obrasca ponašanja. Realizacija ovog cilja će omogućiti da studenti dobiju bolje i kvalitetnije obrazovanje, da se poboljša stručno znanje diplomaca koje će uticati na kasnije faze njihovog poslovnog angažovanja i djelovanja. 

Tokom realizacije projekta Helinški odbor za ljudska prava u RS će, zajdeno sa predstavnicima Univerziteta Istočno Sarajevo i rektorom Univerziteta kreirati nacrt antikoruptivnih mehanizama koji će se primnenjivati na Univerzitetu u svrhu borbe protiv korupcije, kao i mehanizmi za prijavu slučajeva korupcije.

Pored navedenih ciljeva, specifični ciljevi u realizaciji projekta su:

  • Unaprijediti znanje studenata Univerziteta Istočno Sarajevo o važnosti borbe za kvalitetnije obrazovanje i edukovati ih o načinima njihovog uključivanja u proces poboljšanja obrazovnog sistema.
  • Uspostavljanje mehanizma, koji će obezbijediti transparentno polaganje ispita na Univerzitetu.
  • Osnivanje Univerzitetskih tijela za bezbjedno prijavljivanje i ispitivanje slučajeva korupcije.

Za ostvarenje kvalitetnog dijaloga koji će rezultirati konkretnim pomacima u poboljšanju efikasnosti u borbi protiv korupcije, neophodno je razumijevanje potrebe za saradnjom između svih korisnika projekta u planiranim projektnim aktivnostima.

Best jordan Sneakers | New Balance 550 "White/Green" - Lemontroyal
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co