HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Dana 8.decembra 2016. godine u 11.30. časova u press centru Centra za kulturu u Bijeljini održana je konferencija za medije koju je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava povodom obilježavanja Sedmice borbe protiv korupcije i Međunarodnog dana ljudskih prava. 

bridgemedia | 『アディダス』に分類された記事一覧

 

Na konferenciji su učestvovali Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava, Aleksandra Letić, programska menadžerica, Tamara Zrnović, programska koordinatorica i Mirjana Ćuskić, saradnica na projektima.

Prisutni su se osvrnuli na probleme u borbi protiv korupcije sa kojima se suočava stanovništvo u BiH, fokus je stavljen i na aktivnosti i rezultate Mreže ACCOUNT, te aktivnosti koje na lokalnom nivou sprovodi Helsinški odbor za ljudska prava u RS. Takođe, razgovaralo se i o poštovanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u oblasti obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja i drugih značajnih oblasti.

Zaključeno je da korupcija i dalje jedan od najvidljivijih problema koji koči društveni i ekonomski razvoj zemlje, te da i dalje treba preduzimati aktivnosti u pravcu suzbijanja ove negativne pojave u našem društvu.

Poštovanje ljudskih prava takođe nije na zavidnom nivou. Naročito su ugrožena prava manjina, poput povratnika i osoba koje su pripadnici LGBT populacije. U skladu sa tim, potrebno je više i upornije raditi na rješavanju ovih problema, te realizovati različite programe podrške marginalizovanim grupama kako bi se lokalna zajednica i šira javnost upoznali sa izuzetno bitnim problemima sa kojima se manjine suočavaju u svakodnevnom životu.

 

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co