HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu  i sport Damir Žuga i direktorica Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Dika Makota danas su primili na radni sastanak predstavnice Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj.

latest Nike Sneakers | Air Max 95 — Ietp

 

Na sastanku je predstavljen projekat Helsinškog odbora „Građanska misija obrazovanja,“ a sa koordinatoricama projekta Umom Karijašević i Mirjanom Ćuskić razgovarano je o mogućnostima realizacije ovog projekta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kako je istaknuto, cilj projekta je da se smanji uticaj nedostatka sistemskog rada na postkonfliktnom miru i pomirenju između konfliktnih strana, kroz jačanje građanske misije obrazovanja u BiH, povećanjem kapaciteta, sposobnosti i vještina nastavnika i učenika da postanu društveni agenti mira i pomirenja sposobni da razmišljaju i djeluju otvoreno i kritički, podstičući i osnažujući državne obrazovne institucije da implementiraju sadržaje mira u zvaničnom školskom programu.

– Naše srednje škole su spremne da uzmu učešće i da daju, kako učenici, tako i nastavnici, svoj doprinos u ovom projektu – kazao je ministar Damir Žuga.

On je ovom prilikom istakao da podržava saradnju resornog ministarstva i Pedagoškog zavoda s Helsinškim odborom za ljudska prava, te posebno istakao da do realizacije zacrtanih ciljeva može doći samo kroz zajedničku saradnju.

Ovaj projekat, čija realizacija je predviđena u perodu od tri godine – od maja 2017. godine do  maja 2018. godine, implementira se na prostoru cijele BiH.

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co