HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Aktuelnosti

19.11.2013. | 22:22
Povodom odluke Suda BiH, kojom se prihvataju presude Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava, te puštanja na slobodu deset lica osuđenih...
15.11.2013. | 13:38
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj iz Bijeljine i Centar za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR iz Beograda, pozivaju učenike s...
11.11.2013. | 13:26
Strateško planiranje za predstavnike Asocijacije XY i članove Kolaicije organizacija u zdravstvu (KOZ) održale su Aleksandra Letić i Vedrana Sub...
07.11.2013. | 15:18
U saradnji sa Centrom Informativno-pravne pomoci (CiPP), Helsinški odbor za ljudska prava u RS je realizovao, dana 05.11.2013 godine, fokus grupu za ...
07.11.2013. | 15:05
Skupština opštine Foča N/r predsjedniku Skupštine opštine Foča gdin Radojica Mlađenović Predmet: pismo podrše Građanskoj inicijativi ...
07.11.2013. | 10:58
PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za pružanje hotelskih i restoranskih usluga za učesnike seminara u Bijeljini i Srebrenici, za potre...
07.11.2013. | 10:42
“Uprkos postojećoj prkasi unutar Evropske unije, koja učešće u procesu donošenja odluka smatra  jednim od osnovnih ljudskih prava, uloga mlad...
18.10.2013. | 10:42
Članovi projektnog implementacionog tima, predstavnici obrazovnih institucija, udruženja žrtava, škola u BiH, te predstavnici Helsinškog odbora u...
18.10.2013. | 10:26
Helsinški odbor za ljudska prava u RS je od septembra 2013. godine počeo realizaciju projekta „Otvori oči – ovo je i tvoja prošlost II“, pod...
02.10.2013. | 09:30
Dragana, bivši koordinator Omladinske grupe Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, će studirati međunarodno pravo na jednom od n...

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co