HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj nastavlja realizaciju projekta „Mreža podrške Sudu BiH“ u saradnji sa Tužilaštvom BiH, Sudom BiH i Odsjekom krivične odbrane koji je finansijski podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država BiH.

Projekat ima za cilj da pomogne jačanje povjerenja u pravosudne institucije, upozna građane sa načinom njihovog funkcionisanja i doprinese efikasnosti i transparentnosti rada pravosuđa. U okviru projekta realizuju se različitie aktivnosti, kao što su prezentacije konkretnih, pravosnažno okončanih sudskih slučajeva, debate u lokalnim zajednicama, te posjete studenata ovim pravosudnim institucijama.

Pravosudni sistem je neophodan segment u procesu pomirenja, a uspostavljanje efikasnog pravosuđa moguće je samo ako svi akteri u društvu podrže i razumiju njegov rad, značaj i ulogu. Uprkos činjenici da su pravosudne institucije pokazale posvećenost radu na terenu i spremnost da komuniciraju sa lokalnim zajednicama, pravosudni sistem ne može, u potpunosti, odgovoriti zahtjevima i potrebama društva u BiH, koje se još uvijek suočava sa naslijeđem ratne prošlosti. Potrebno je stvoriti mogućnost da različiti dijelovi BH društva budu zastupljeni u radu pravosuđa ali i da se postepeno izgrađuje povjerenje javnosti prema pravosudnom sistemu i vladavini prava, posebno kada su u pitanju suđenja za ratne zločine.

 

Nike Sneakers Store | Womens Shoes Footwear & Shoes Online
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co