HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

U okviru projekta “Mreža podrške Sudu BiH", 22. oktobra 2015. godine u Brčkom, Helsinški odbor za ljudska prava u RS organizovao je okrugli sto pod nazivom "Približavanje rada Tužilaštva BiH i Suda BiH lokalnoj zajednici".

Running sports | Off-White x Air Jordan 1 NRG UNC The Ten — Ietp

Moderator i uvodničar na ovom okruglom stolu bio je Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici mjesnih zajednica i nevladinih organizacija iz Brčkog i okolnih mjesta koji su imali priliku slušati izlaganja Borisa Grubešića predstavnika Tužilaštva BiH, Muhameda Čučka predstavnika Suda BiH i Jasmine Pjanić-Njuhović predstavnice Odsjeka krivične odbrane BiH.

Prisutni su od predstavnika pravosudnih institucija BiH dobili informacije o radu i rezultatima rada Tužilaštva BiH i Suda BiH, te su upoznati na koji način mogu komunicirati sa pravosudnim institucijama.

Ovaj skup bio je prilika da građani postave pitanja ili iznesu svoja zapažanja u vezi sa radom pravosudnih institucija na nivou BiH. Realizaciju projekta podržava Ambasada SAD u BiH.

 

GALERIJA
1/4

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co