HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Pravosudni sistem je neophodan segment u procesu pomirenja, a uspostavljanje efikasnog pravosudnog sistema moguće je samo ako svi akteri u društvu podrže i razumiju njegov rad, značaj i ulogu. Uprkos činjenici da su pravosudne institucije pokazale posvećenost radu na terenu i spremnost da komuniciraju sa lokalnim zajednicama, pravosudni sistem ne može u potpunosti da odgovori zahtjevima i potrebama društva u BiH, koje se još uvijek suočava sa naslijeđem ratne prošlosti. 

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj je od 2006. godine aktivan član Mreže podrške Sudu BiH.

Tokom prethodnog perioda realizovane su brojne aktivnosti, koje su doprinijele jačanju i promovisanju uloge Suda BiH, Tužilaštva BiH i Odjseka krivične odbrane u postizanju pravde za žrtve, efikasnijeg pravosudnog sistema, te borbi protiv nekažnjivosti za teške zločine počinjene tokom rata.

Aktivnosti:

  • Aktivnosti usmjerene ka povećanju informisanosti građana o radu pravosuđa u BiH (debate u lokalnim zajednicama, okrugli stolovi u lokalnim zajednicama, TV emisije, posjete Sudu BiH)
  • Aktivnosti usmjerene na podršku civilnog društva radu pravosuđa u suđenjima za ratne zločine i jačanje kapaciteta nevladinih organizacija i udruženja žrtava za promociju borbe protiv nekažnjivosti 


Ciljne grupe: studenti pravnih fakulteta, nevladine organizacije/udruženja žrtava, mediji, sudije i tužioci, građani lokalnih zajednica u BiH. 

Realizaciju projekta podržavaju: Charles Stewart Mott Foundation, Ambasada SAD u Sarajevu i Ambasada Kraljevine Norveške u Sarajevu.

Giftofvision - Sneakers search engine | Nike
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co