HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

U Prijedoru su, juče, u sklopu projekta "(Ne)vidljive manjine-Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba" koji Helsinški odbor za ljudska prava realizuje u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative, održane lokalne konsultacije sa predstavnicima/cama institucija, organizacija i medija koji imaju posredan ili neposredan uticaj na rješavanje ključnih problema sa kojima se LGBTI populacija svakodnevno suočava.

Authentic Nike Sneakers | Air Jordan 4 White Oreo Tech Grey CT8527-100 Release Date - SBD
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co