HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Juče je, u sklopu projekta "(Ne)vidljive manjine- Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", podržanog od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u Gradskoj upravi Grada Banja Luka održan sastanak sa gospođom Dijanom Grbić i gospodinom Bojanom Grebenarom, predstavnicima gradske uprave.

best Running shoes brand | Jordan

Prisutni su na sastanku razgovarali o projektu, dosadašnjim rezultatima, budućim aktivnostima i očekivanjima u oblasti doprinosa postizanju jednakopravnosti LGBT osoba, kao i pravcima djelovanja koje će pratiti i Gradska uprava kao jedan od najznačajnih institucionalnih mehanizama.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co