HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Obuka o LGBTI pravima za organizacije civilnog društa u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBTI osoba.

latest Nike release | Buy Yeezy Slides 'Core' - Kanye West x Adidas — Ietp

 

Obuka se realizuje u Sarajevu, Hotel Hollywood.

Pričamo o stanju u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba u BiH, kao i studije slučajeva diskriminacije LGBTI osoba u BiH. U realizaciji ovog projekta, tu su naši partneri: Acocijacija za demokratske inicijative ADI.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co