HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

U sklopu projekta (Ne)vidljive manjine-Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba, koji je podržan od strane Programa podrške amrginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), danas su svečano potpisani ugovori za finansiranje malih grantova koji promovišu LGBT prava i kulturu u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Zenici.

Best Nike Sneakers | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping

 

GALERIJA
1/9

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co