HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava, u saradnji sa Inicijativom američke advokatske komore na Balkanu  i Komitetom advokata za ljudska prava je realizovao obuku u okviru projekta "Osnaživanje izvještavanja o standardima vladavine prava“ u Hotelu Jelena u Banja Luci, u četvrtak, 08. novembra 2018. godine, sa početkom u 11.00 časova.

Cilj obuke je da se osnaže advokati na polju komunikacije sa medijma, uključujući obuku za pripremanje saopštenja za javnost, davanju efektivnijiih intervjua i press konferencija kako bi se poboljšala komunikacija vezana za pravna pitanja.

latest Running | Air Jordan
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co