HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Sa radošću vas obavještavamo da naš projekat „EDUWOHI – Youth Rights Defenders Network for Education, Work and Housing (Mreža mladih branitelja/ki ljudskih prava na obrazovanje, rad i stanovanje)“ zvanično počinje!.

Kroz njegovo sprovođenje formiraćemo prvu mrežu Youth Rights Defenders-a (Branitelja i braniteljki prava mladih), odnosno mrežu mladih iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore koja će se baviti promocijom, zaštitom i izvještavanjem o ljudskim pravima mladih na obrazovanje, rad i stanovanje.

Na populaciji mladih prelamaju se svi aktuelni problemi današnjice. Mladi u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori izloženi su mnogim problemima koji ih sprečavaju da ostvare svoje elementarne i razvojne potrebe. Te razvojne potrebe se naslanjaju na ljudska prava, koja su u periodu mladosti jako krhka i u njihovom ostvarenju mladi nailaze na različite prepreke.

U Crnoj Gori je stambeno pitanje u žiži javnosti već godinama, kao i  nasledna prava osoba ženskog pola, što posebno pogađaja mlade žene. U Srbiji mladi imaju 20% niže mesečne zarade, od republičkog proseka, a svaki treći/a zaposleni/a mlađi od 30 godina ima zaradu koja je niža od 2/3 medijalne zarade. Bosnu i Hercegovinu je od 2013. do 2019. godine napustilo 530.000 stanovnika, pretežno mladih. Za Srbiju i Crnu Goru postoji isti trend migracija mladih i taj broj iz godine u godinu raste.

Kroz projekat „Mreža mladih branitelja/ki ljudskih prava na obrazovanje, rad i stanovanje“, mladi ljudi su u fokusu kao nosioci i zaštitnici/ce svojih ljudskih prava, gdje će odgovorno i pripremljeno izveštavati o stanju pomenutih ljudskih prava iz njihove perspektive, donosiocima odluka, široj javnosti i relevatnim UN mehanizmima. Želimo da mladi od pukih posmatrača/čica postanu oni i one koji/e pokreću promjene u svojim zajednicama.

Na projektu vas očekuju online radionice, razmjena znanja i iskustava sa mladima iz regiona, istraživanje lokalnih zajednica, kreiranje podkasta, osmišljavanje performansa i još mnogo toga.

Ukoliko želite da se prijavite za program i postanete naš budući mladi branitelj ili braniteljka ljudskih prava, pozivamo vas da nastavite da nas pratite.

Više informacija očekujte uskoro na našem sajtu i društvenim mrežama. 

Projekat sprovodi Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava, a u saradnji sa NVO JUVENTAS iz Podgorice i Helsinškim odborom za ljudska prava iz Bijeljine, u okviru zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“, sa idejom jačanja kapaciteta mladih iz regiona, kao i unapređenja komunikacije između građana/ki i donosioca odluka kroz konstruktivno učešće u dijalogu i procesu donošenja odluka.

Unapređenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije predstavlja opšti cilj zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“. Program stremi stvaranju dodatnog prostora za konstruktivni dijalog između različitih zajednica, kao i između građana/ki i njihovih najviših izabranih liderki/a, promovišući na taj način miroljubivu koegzistenciju, jačanje povjerenja i istinsko poštovanje različitosti.

Zajednički regionalni program „Dijalog za budućnost” sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, u partnerstvu sa državnim institucijama u BiH, Crnoj Gori i Republici Srbiji, uz financijsku podršku Fonda UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

#DijalogZaBuducnost
Sports brands | Sneakers Nike Shoes
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co