HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

U periodu od 22.02. do 27.02.2019.godine, u sklopu projekta "Građanska misija obrazovanja", koji je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH, održan je petodnevni trening za učenike srednjih škola sa područja regije Posavina.

Nakon realizacije Putujuće škole mira u regiji Posavina u decembru 2017. godine, sada je održan i napredni trening obrazovanja za mir prilikom kog su učenici bili u prilici kreirati konkretne aktivnosti i inicijative u pravcu stvaranja pozitivnih promjena u budućnosti, i doprinosa trajnoj izgradnji mira u BiH.

GALERIJA
1/7

 

Buy Kicks | sb dunks nike dunk sb shoes black sandals sale
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co