HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

VIZIJA

PRONI Centar za omladinski zvoj ima viziju da svi mladi ljudi imaju sposobnosti da razviju sebe i jednaku mogućnost da doprinesu demokratskom i pravednom društvu u kome su njihove potrebe prepoznate i riješene. Aktivizam, saradnja i razumijevanje među ljudima su sastavni dio demokratskog i pravednog drustva.

MISIJA

PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna, nestranačka, lokalna omladinska organizacija osnovana 1998 koja radi na razvoju demokratskog društva kroz:

  • zaštitu i promociju ljudskih prava,
  • omladinski rad u zajednici,
  • društveno obrazovanje,
  • izgradnju mira,
  • međusektorsku saradnju,
  • podršku omladinskim inicijativama i
  • promociju EU integracija.

PRONI Centar radi na premoštavanju barijera koje stvaraju različitosti unutar društva. Radimo za pojedince i grupe u društvu koje će imati dobrobit od samog rada organizacije sa posebnim fokusom na mlade ljude.
Sarađujemo sa svim organizacijama iz nevladinog sektora, institucijama, vladinim agencijama na svim nivoima vlasti unutar same države, fondovima i agencijama izvan BiH koje dijele iste ciljeve i vrijednosti kao i pojedincima koji imaju intelektualni i ekonomski potencijal da podrže one ideje, ciljeve i vrijednosti za koje se zalaže i sama organizacija.

PRONI Centar radi u poslijeratnim područijima gdje je posebno izražena potreba za društvenom obnovom. Trenutno PRONI Centar djeluje na području sjeveroistočne BiH.

best shoes | Adidas Yeezy Boost 350 V2 - Core Black Red — Ietp

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co