HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

U Kostajnici je održan okrugli sto o približavanju rada Tužilaštva BiH i Suda BiH lokalnim zajednicama.

latest Nike release | Sneakers Nike Shoes

 

U radu okruglog stola sudjelovali su predstavnici udruženja žrtava ratnih zločina, lokalnih institucija vlasti, nevladinih organizacija, kao i kulturni i javni službenici sa područja Kostajnice, Novog Grada i Kozarske Dubice.

Sudionicima je ukazano na potrebu saradnje lokalne zajednice s pravosudnim institucijama radi zajedničkog cilja, a to je otkrivanje i procesuiranje počinilaca ratnih zločina. Aktivnosti u lokalnim zajednicama se provode u okviru projekta koji implementira Helsinški odbor za ljudska prava u RS uz podršku Ambasade SAD-a u BiH, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co