HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava i Udruženje ALDI održali su sastanak u Vladi Bosansko-Podrinjskog kantona u Goraždu u sklopu projekta "Jednake šanse - transparentnost u zapošljavanju u javnom sektoru".

nike dunk high black leather chair for sale | Giftofvision, ALWAYS LIKE A SALE

 

Projekat se realizuje uz podršku Antikorupcijske mreže u BiH - ACCOUNT. Na sastanku se razmatrala Analiza zakonodavnog okvira u oblasti javnog zapošljavanja, koja je izrađena uz podršku Centra za razvoj medija i analizu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co