HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Usvajanjem odgovarajućih propisa i uspostavljanjem institucionalnog okvira na svim nivoima vlasti u BiH, stvorene su osnovne pretpostavke za efikasnu borbu protiv korupcije. Međutim, veoma mali broj lokanih zajednica u BiH do sada su usvojile sistematične i planske dokumente kako bi rad lokalne administracije učinili transparentnijim, efikasnijim i uspješnijim. Uspostavljanje sistema za prevenciju i borbu protiv korupcije podrazumijeva dugotrajan proces i uvođenja niza različitih procedra i  mjera sa ciljem da se korupcija preduprijedi ili sankcionše.

Projekat Jačanje kapaciteta lokanih zajednica za prevenciju korupcije će doprinijeti uspostavljanju efikasnog sistema upravljanja, integriteta, transparentnosti i odgovornosti u radu lokalnih uprava, kroz usvajanje i primjenu sistemskih mjera za prevenciju i borbu protiv korupcije u saradnji sa svim akterima u lokalnoj zajednici.

Cilj projekta je se uspostavi efiikasan sistem upravljanja, transparentnosti i odgovornosti u radu lokalnih uprava, kroz usvajanje i primjenu sistemskih mjera za prevenciju i borbu protiv korupcije u saradnji sa svim akterima u lokalnoj zajednici.

Tokom perioda trajanja projekta Helsinški odobor za ljudska prava u Republici Srpskoj će, u saradnji sa lokalnim upravama, realizovati sljedeće aktivnosti kako bi se omogućilo uspostavljanje uspostavljanje efikasnog sistema za prevenciju i borbu protiv korupcije:

  • Uspostavljanje saradnje sa lokalnim upravama;
  • Formiranje Radnih grupa za izradu Akcionih planova za prevenciju i borbu protiv korupcije u lokalnim upravama;
  • Analiza osjetljivosti lokalnih uprava na pojavu korupcije;
  • Organizovanje javnih rasprava o nacrtu Akcionih planovima;
  • Usvajanje Akcionih planova.

Projekat, čiju finansijsku realizaciju je omogućila Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), realizovaće Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj u periodu maj 2016. godine – februar 2017. godine.

nike dunk high black leather chair for sale | Women's Nike Air Force 1 trainers - Latest Releases , Ietp
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co