HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

U mjesecu septembru 2018. godine, Helsinški odbor za ljudska prava i Njemačka ambasada u Bosni i Hercegovinu nastavili su započetu saradnju u polju izgradnje mira u Bosni i Hercegovini, sa fokusom na mirovno obrazovanje.

Zahvaljujući velikodušnoj finansijskoj i tehničkoj podršci Njemačke ambasade u BiH, tokom 2018/2019 godine biće realizovane brojne aktivnosti usmjerene na podsticanje i ohrabrivanje mladih da djeluju otvoreno i kritički, te doprinesu procesu izgradnje trajnog mira u BiH. Imajući na umu da pored mladih postoje i brojni drugi relevantni akteri koji imaju (ne)posredan uticaj na rješavanje ovih pitanja, u projekat "Obrazovanje za mir" biće podjednako uključeni i nastavnici i profesori, kao i predstavnici nadležnih entitetskih i kantonalnih institucija u BiH.

Sveobuhvatni cilj projekta je doprinijeti tome da obrazovanje u Bosni i Hercegovini bude orijentisano na pružanje sveobuhvatnog građanskog obrazovanja, zasnovano na prenosu građanskog znanja, vještina i dispozicija, te na taj način ponovno ojačati građansku misiju obrazovanja putem odgovornosti nastave, demokratije i odgovornosti koja se bavi čak i najosjetljivijim temama postkonfliktne izgradnje mira, bavljenja prošlošću i pomirenjem.

Aktivnosti koje će pratiti ovaj proces su DVije putujuće škole mira u regijama Podrinje i Hercegovina, trening za nastavnike i profesore, zajednički sastanak svih relevantnih aktera u ovoj oblasti, te zagovaračke aktivnosti tokom cijelog perioda projektne implementacije kako bi se došlo do adekvatnih rješenja i unapređenja obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, sa fokusom na mirovno obrazovanje.

Projekat će trajati godinu dana.

Best Authentic Sneakers | Ataf.pl - All Truth All Fresh: Sneakersy, Streetwear & Więcej
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co