HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Nakon Prve putujuće škole mira koja je održana na području regije Podrinje, u sklopu projekta "Obrazovanje za mir", učenici iz Foče, Goražda, Višegrada i Janje, realizovali su u svojim lokalnim zajednicama aktivnosti sa ciljem promocije zaštite ljudskih prava i doprinosa izgradnji trajnog mira u BiH.

Hvala Njemačkoj amabsadi na velikodušnoj podršci u realizaciji projekta "Obrazovanja za mir" koji ohrabruje mlade u BiH da postanu društveni agenti za mir i pozitivne promjene.

GALERIJA
1/10
Sport media | Jordan
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co