HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u saradnji sa Online magazinom "Žurnal" od mjeseca juna 2019. godine realizuje projekat "Sloboda govora i javni interes", uz podršku Centra za promociju civilnog društva.

jordan Sneakers | nike shoes half gold half black women for sale

 

Imajući na umu jedinstvenu ulogu medija kao spone između zajednica i javnosti, te značaj koji slobodni mediji imaju u procesu izgradnje i osnaživanja demokratskih društava, ali i mnogobrojne probleme i izazove sa kojima se, u svakodnevnom radu, suočavaju novinari/ke širom BiH, ovaj projekat nastoji doprinijeti stvaranju slobodnog i nediskriminatorskog medijskog prostora za novinare/ke u BiH, kroz promovisanje značaja slobode govora medija kao i ukazati na značaj djelovanja nezavisnih medija u BiH.

Istraživanjem o specifičnim oblicima pritisaka na medije u Bosni i Hercegovini, koje se odnosi na pravni okvir zaštite profesionalnih prava novinara, kršenje prava novinara, govor mržnje i sl., želimo podstaknuti javnost na kritičko promišljanje i djelovanje po pitanju ovih bitnih društveno-političkih problemima, te uputiti preporuke nadležnim institucijama u cilju efikasnije sveobuhvatne zaštite novinara/ki. u medijima u BiH, kršenjem ljudskih i profesionalnih prava novinara u BiH, kao i regulativnom.

Uzimajući u obzir sve ćešće napade na novinare, “trend” govora mržnje, ugrožavanje slobode govora, sve jasno pokazuje da javnost, ali ni novinarska zajednica nisu dovoljno svjesni ozbiljnosti situacije niti loše percepcije o novinarskoj profesiji u BiH.

Edukativne radionice za novinare/ke imaju, sa druge strane, cilj da ojačaju kapacitete ovih aktera, sa fokusom na važnost poštovanja profesionalnih standarda u radu, slobode govora u interesu javnosti, te podsticanje razvoja istraživačkog novinarstva u BiH kao alata za objektivno informisanje građana I podsticanje istih na kritičko promišljanje i djelovanje.

Produkcija medijskih sadržaja upoznaće širu društvenu zajednicu sa stanjem koja se odnosi na medije. Ujedno, realizacija prethodno navedenih projektnih aktivnosti, doprinijeće uspostavljanju bolje saradnje i razumijevanja između medija, organizacija civilnog društva i nadležnih institucija koje imaju (ne)posredan uticaj na rješavanje ovih problema, kako bi se pitanja od važnosti za novinare/ke integrisala u javne politike koje se odnose na sve sfere života na dugoročnom planu.

Također, realizacija aktivnosti će doprinijeti i boljem razumijevanju od strane građana o okruženju u kojem djeluju novinari u BiH kao i problem sa kojima se susreću. 

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co