HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj pokrenuo je projekat „Multietnička zajednica je moj dom!“.

best shoes | Air Jordan Release Dates 2020

 

Glavni cilj projekta je jačanje aktivizma mladih, sticanje znanja i vještina iz oblasti istraživanja njihovih lokalnih zajednica kroz prikupljanje informacija, historijskih dokumenata i fotografija koji će im dati uvid u promjene koje su se dešavale u njihovoj lokalnoj zajednici kroz vrijeme.

S obzirom na činjenicu da su posledice rata u BiH još uvijek prisutne u svim segmentima društva i da su nacionalna netrpeljivost, ksenofobija, netolerancija i diskriminacija dominantni modeli razmišljanja i ponašanja, posebno među mladim ljudima, ovaj projekat ima za cilj jačanje aktivizma mladih, sticanje znanja i vještina iz oblasti istraživanja koji će im pomoći u izgradnji sopstvenih kapaciteta kako bi i sami postali inicijatori pozitivnih promjena u budućnosti.

Projektom se nastoje okupiti mladi iz različitih geografskih područja,koji će zajedno raditi na jačanju svojih kapaciteta da postanu zagovornici interkulturalnog dijaloga i tolerancije i poboljšanju njihovih vještina, kako bi mogli koristiti multi - perspektivne , participativne i inovativne koncepte i metode interkulturalnog učenja.

Glavni cilj projekta je da unaprijedi lokalni interkulturalni djalog koji je fokusiran na solidarnost, razumijevanje i ponovnu uspostavu povjerenja među različitim nacionalnim, etničkim i vjerskim zajednicama, uz uključivanje mladih ljudi kao inicijatora pozitivnih promjena u društvu.

Projekat će se realizovati u periodu od septembra 2016.godine do marta 2017.godine u četiri grada: Goražde, Doboj, Doboj Istok i Višegrad.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

  • Pripremni sastanci sa predstavnicima školskih administracija u gradovima koji su obuhvaćeni projektom
  • Priprema i realizacija treninga za učenike na temu poštovanje manjinskih prava, interkulturalne koncepcije i vrijednosti, stereotipe i predrasude i aktivizam mladih
  • Aktivnosti učenika u njihovim lokalnim zajednicama (istraživanje lokalne zajednice, prezentacije i javne debate)
  • Izrada promotivnih materijala
  • Priprema i realizacija radio emisija
  • Priprema i štampanje publikacije koja će prikazivati radove srednjoškolaca nastale tokom istraživanje historije/istorije njihove lokalne zajednice i najboljih radova nastalih tokom književno umjetničkog takmičenja


Projekat je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Realizaciju projektnih aktivnosti možete pratiti na Facebook stranici: Multietnička zajednica je moj dom!

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co