HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u periodu od septembra 2017. do marta 2018. godine realizovao je projekat „Multietnička zajednica je moj dom!“, u okviru programa „ Interethnic Reconciliation“, a uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Nike Sneakers Store | adidas

 

Projekat je mobilizirao 100 mladih iz osam lokalnih zajednica Goražda, Višegrada, Doboja, Doboj Istoka, Lukavca, Teočaka, Janje i Ugljevika, u cilju promicanja tolerancije, interakcije , interkulturalnog dijaloga koji počiva na povjerenju između mladih ovih osam gradova.

Glavni cilj projekta bio je poboljšanje interkulturalnog dijaloga koji je fokusiran na solidarnosti, razumijevanju i ponovnoj izgradnji povjerenja među različitim  nacionalnim, etničkim i vjerskim zajednicama, uz uključivanje mladih ljudi kao inicijatora pozitivnih promjena u društvu.

U okviru projekta "Multietnička zajednica je moj dom" učenici iz 8 uključenih škola realizovali su istraživanja u svojim lokalnim zajednicama i svoj rad predstavili na javnim debatama. Cijeli proces rada, istraživanja, njihova iskustva i iskustva njihovih profesora zabilježena su u videu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co