HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj organizovao je konferenciju sa ciljem približavanja rada Suda BiH, Tužilaštva BiH i Odsjeka krivične odbrane BiH, lokalnoj zajednici.

bridgemedia | Archives des Sneakers

 

Konferencija je održana u Kladnju, 17. oktobra 2014. godine, gdje su predstavnici pravosudnih institucija iz Tužilaštva i Suda BiH prezentovali način rada ovih institucija, kao i postignute rezultate u vezi sa procesuiranjem lica optuženih za ratne zločine. Istovremeno, to je bila prilika, da predstavnici udruženja žrtava ratnih zločina, lakalnih institucija vlasti, nevladinih organizacija, student kao i javni službenici sa područja Kladnja, Olova, Živinica, Zavidovića i Tuzle, postave pitanja ili iznesu svoje prijedloge i zapažanja u vezi sa dosadašnjim radom ovih pravosudnih institucija. 


GALERIJA
1/4


Konferencija se realizovala u okviru projekta „Mreža podrške Sudu BiH“, uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co