HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Izložba pod nazivom „100 lica naše savjesti“ o civilnim žrtvama rata i kulturi sjećanja postavljena je od 31. marta do 11. aprila 2015. godine u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine.

bridgemedia | air force purple heart , Giftofvision

 

 Izložba je nastala kao jedan od rezultata istraživanja o civilnim žrtvama rata, koje su sproveli studenti sa tri univerziteta - Univerzitet „Džemal Bijedić“ (Mostar), Univerzitet u Banja Luci, Slobomir P Univerzitet (Bijeljina) u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u RS i udruženjima civilnih žrtva rata u BiH.

Cilj izložbe je da doprinese uspostavljanju dijaloga i saradnje među bosanskohercegovačkim studentima sa različitih geografskih područja, okupljenih oko aktivnosti koje su vezane za kulturu sjećanja u BiH, sa fokusom na civilne žrtve rata.

Izložba se realizuje u okviru projekta „Model zajedničkog sjećanja“ koji sprovodi Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

GALERIJA
1/12

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co