HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj podržava sve aktivnosti institucija u Bosni i Hercegovini, koje doprinose bezbjednosti građana, te očuvanju sigurnog okruženja i mira,  ukoliko su usklađene sa domaćim pravnim normama i međunarodnim standardima ljudskih prava, koje je BiH prihvatila.

Nike footwear | Adidas girls adidas baseline rose gold boots for women V2 'Citrin Non-Reflective' — Ietp

 

U vezi s tim izražavamo zabrinutost, da bi najnovija hapšenja u Republici Srpskoj u okviru akcije „Ruben“ , mogla izazvati opravdani osjećaj nesigurnosti, prije svega kod povratnika, te u nekim slučajevima predstavljati kršenja ljudskih prava građana.

Očigledno je, da hapšenja predstavljaju zabrinjavajuću vrstu zakašnjelog odgovora policijskih struktura Republike Srpske na teroristički napad u Zvorniku, da se hapšenjima žele poslati poruke domaćoj javnosti, te pridobiti pažnja i naklonost zemalja koje imaju probleme sa terorizmom.

Zabrinuti smo, što se veoma loše stanje i katastrofalna saradnja između različitih nivoa policijskih i bezbjedonosnih struktura u BiH, zloupotrebljava u svrhu dnevne politike, a da se ništa ozbiljno ne preduzima kako bi se poboljšala njihova koordinacija i funkcionalnost.

Smatramo neophodnim da se BiH sigurnosne institucije hitno osposobe, opreme i edukuju, te snažno povežu na nacionalnom, ali i međunarodnom nivou, kako bi istinski bile u službi zaštite građana i njihove sigurnosti, te prekinule sa praksom improvizacija  i simulacija borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma.

 

 

Služba za informisanje

U Bijeljini,

08.05.2015. godine

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co