HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Zloupotrebe i netransparentnost unutar sistema plaćanja advokata po službenoj dužnosti u Bosni i Hercegovini ali i regionu, razlog je zašto se Helsinški dobor za ljudska prava u RS zajedno sa partnerima iz Srbije, Makedonije, Albanije i Kosova uključio u projekat „Unapređenje sistema pravne zaštite optuženih“.

Projekat se primarno bavi advokatima koji se mogu pojaviti kao branioci po službenoj dužnosti pred sudovima, kao i one nevladine organizacije koje djeluju u oblasti reforme pravosuđa i vladavine prava, sa ciljem da se doprinese unapređenju sistema pravne zaštite kroz transparentan sistem imenovanja, plaćanja i odabira advokata.

O samom projektu, ciljevima i očekivanim rezultatima za Radio Slobodnu Evropu govorili su: Branko Todorović, izvršni direktor; Aleksandra Letić, menadžerica progama i Tamara Zrnović, koordinatorica projekta.

GALERIJA
1/4

Due to obvius The abuses and lack of transparency within the appointment system of defense lawyers in Bosnia and Herzegovina and the region, the Helsinki Committee for Human Rights in Republika Srpska and partners from Serbia, Macedonia, Albania and Kosovo initiated a project entitled “Enhancing the protection of rights of accused”.

The project will primarily target attorneys-at-law who appear as ex officio defenders of accused before courts, as well as civil society organizations from all five countries that are active in the field of judicial reforms and rule of law.

The project activities are aimed to enhance and make the appointment system more transparent, as well as the payment system and the competence development of lawyers.

Branko Todorovic, the executive director; Aleksandra Letic, the programme manager and Tamara Zrnovic, the project coordinator talked about the background, goals and expetec results to Radio Free Europe.

Running sports | Nike Air Force 1 for Women & Men - Buy Online - Ietp

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co