HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava u RS učestvuje u radu konferencije „Razvojni put reforme pravosuđa“ koja se održava 9. i 10. 12. 2015. god. na Jahorini, a u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

Na konferenciji se razgovara o razvojnom putu reforme pravosuđa od 2003.godine do danas, te o izazovima sa kojim se prvosuđe suočava u ovim reformskim procesima. Na konfercniji učestvuju domaći i međunarodni stručnjaci iz oblasti pravosuđa, te predstavici civilnog društva koji se bave reformskim pitanjima i pitanjima efikasnosti pravosuđa u BiH.

 

GALERIJA
1/3

 

Branko Todorovic, executive director of the Helsinki Committee for human rights in Republika Srpska participates in the conference „The judiciary reform process“ that is organized by the BH High Judicial and Prosecutorial Council and takes place on the Jahorina mountain on December 9-10, 2015.

The conference is aimed to discuss issues of the judiciary reform process in BH from 2003 until today, as well as to address challenges and shortcomings in this process. Participants of the conference are domestic and international legal experts as well as civil society representatives with expertise in the judiciary reform process.    

Giftofvision - Sneakers search engine | Nike, adidas, Converse & More

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co