HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava u RS pokreće projekat “Zaštita trudnica i porodilja od diskriminacije”, koji se realizuje u sklopu drugog ciklusa grantova Koalicije civilnog društva u borbi protiv diskriminacije “Jednakost za sve” pod pokroviteljstvom USAID-a.

Best Sneakers | Nike Shoes

 

Cilj projekta je da doprinese unapređenju sistema zaštite od diskriminacije kroz dosljedno provođenje Zakona o zabrani od diskriminacije u BIH, sa posebnim osvrtom na zaštitu trudnica i porodilja. Projekat će se sprovoditi u 4 regije u RS (Bijeljina, Banja Luka, Istočno Sarajevo i Trebinje), a aktivnosti su usmjerene na:

  • Unapređenje saradnje između svih relevantnih aktera na lokalnom nivou u 4 regije u RS-u (Bijeljina, Banja Luka, Istočno Sarajevo i Trebinje) u definisanju i provođenju efikasnih mjera zaštite trudnica i porodilja od diskriminacije.
  • Izgradnju kapaciteta predstavnika relevantnih institucija i organizacija u 4 regije u RS-u za njihovu senzibilizaciju i podršku riješavanja problema trudnica i porodilja.
  • Unapređenje podrške opšte javnosti ali i bh.poslovne zajednice za aktivnosti koje su usmjerene ka suzbijanju diskriminacije trudnica i porodilja. 

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co