HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

U okviru projekta “Mreža podrške pravdi” održana je javna debata u Brčko Distriktu na temu “Približavanje rada Tužilaštva BiH i Suda BiH lokalnoj zajednici. Kako do većeg povjerenja građana u rad pravosudnih institicuja?”. Javna debata je održana 01. juna 2018. godine u Omladinskom centru u Brčkom.

Nike footwear | Air Jordan 1 Παπούτσια & Ρούχα , Προσφορές, Στοκ, Φθηνά , Gov Sport

 

Cilj projekta je da se građanima približi rad Suda BiH i Tužilastva BiH, po pitanju povjerenja građana u rad pravosudnih institucija. Tom prilikom, predstavnici pravosudnih institucija su predstavnicima lokalne zajednice prezentovali način rada ovih institucija, postignute rezultate u predhodnom periodu i otvorili dijalog o pitanjima povjerenja u rad pravosudnih institucija, o mogućnostima i nedostacima u komunikaciji sa građanima Brčko Distrikta.

Predstavnici lokalne zajednice, iz svih društvenih struktura, imali su priliku da postave pitanja ili iznesu svoje prijedloge i zapažanja u vezi sa dosadašnjim radom ovih pravosudnih institucija.

Projekat “Mreža podrške pravdi” je finansiran od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co