HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinški odbor za ljudska prava održao je sastanak u Vladi ŽP u Orašju 06.06.2018. godine.

nike dunk high black leather chair for sale | Air Jordan 10 — Spurn Game

 

Povod sastanka je projekat "Jednake šanse - transparentrnost u zaopšljavanju u javnom sektoru II" koji se realizuje uz podršku Antikorupcijske mreže u BiH - ACCOUNT. Projekat se realizuje na područjima Bosansko-podrinjskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog, Unsko-sanskog kantona, Hercegbosanske i Županije Posavske.

Sastanku su prisustvovali ministrica pravosuđa i uprave u Vladi ŽP Ana Andrić, te predsjednik Tima za sprječavanje korupcije na području Županije Posavske Berislav Živković.

Cilj projekta je da se doprinese smanjenju stvarne i percipirane pojave korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru kroz usvajanje i primjenu Modela pravilnika o načinu provođenja usmenog intervjua i bodovanja kandidata pri zapošljavanju u javnim službama, te afirmaciju odgovornosti, transparentnosti i integriteta općinskih i gradskih uprava u BiH, ističu u odboru.

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co