HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Predstavnici Helsinškog odbora za ljudska prava su učestvovali u omladinskoj razmjeni u okviru projekta "Ne postoje dva putovanja koja se kreću istom putanjom: čin fleksibilnosti".

bridge media | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov

 

Razmjena je održana u Italiju u periodu od 23.07.- 31.07.2018. godine. Organizacije pokrovitelji i organizatori razmjene su Erasmus+, Agenzia Nazionale per Giovani i Associazione Artemide.

Cilj organizovanja omladinske razmjene je da se započne proces ličnog rasta i razvoja kroz dijeljenje grupnog iskustva, socijalna uključenost, osnaživanje inicijativnog duha omladine od strane aktivnih građana, osnaživanje njihove kreativnosti i preduzetništva, solidarnosti i njihove sposobnosti da sarađuju unutar i izvan razlika.

Predstavnici i učesnici u razmjeni su bili iz organizacija Genc Birikim Dernegi iz Turske, Center for innovation and social development iz Moldavije, Europe House of Slavonski Brod iz Hrvatske i učesnici domaćini iz Italije.

GALERIJA
1/4

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co