HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Helsinski odbor za ljudska prava je učestovao u projektu "Adversity can be formidable occasions, a path of resilience" koji je održan u Orvietu (Italija) od 16  do 24 maja.

Projekat je vodila "Artemide" organizacija iz Italije uz podršku Erasmus+ i Agenzia Nazionale per Giovani (ang), a učestvovali su:

  • Helsinki Committee for human rights in RS from Bosnia and Herzegovina
  • Qendra Open Doors from Albania
  • Europe House Slavosnki Brod from Croatia
  • Délégation Régionale de Solidarités Jeunesses en Midi-Pyrénées from France
  • Break the Borders from Greece
  • Association for Arab Youth and Adolescents (R.A) from Israel
  • Ibda'a Cultural Cente from Palestine
  • Association of Renaissance Institute - Ronesans Enstitusu Dernegi from Turkey

Tema projekta je bila socijalna inkluzija, analiza puteva migracije i borba protiv diskriminacije.  Cilj je bio da se podstakne lična otpornost u cilju  promjene perspektive i da se dobijeprilika da sagledamo svoje i  "strane" nas i drugih koji nisu uvijek na prvi pogled vidljive.

GALERIJA
1/4

Best jordan Sneakers | Nike SB

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co