HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Od 24. - 28.2.2014. u Hotelu Drina u Bijeljini, održana je obuka za P2P edukatore, u okviru projekta ,,Otvori  oči, ovo je tvoja prošlost II“. Unaprijeđivanje kapaciteta uspostavljenih tokom realizacije projekta „Otvori oči – ovo je tvoja prošlost“, koji je realizovan u periodu 2012-2013. godine,  podrazumijevao je  obuku mladih P2P edukatora o metodologiji vršnjačke edukacije, društveno osjetljivim temama poput procesa suočavanja sa prošlošću, rada sa svjedocima vremena i uloge mladih u procesima pomirenja.

Opšti cilj njihovog angažmana u okviru predstojeće Škole solidarnosti II, koja će se održati od 10-15.marta 2014. godine u Bijeljini,  je da njihovi vršnjaci  iz Srebrenice i Zvornika shvate zašto je potrebno da se aktivno bave procesima međuetničkog pomirenja i da im daju konkretne alate za pozitivne promene na lokalnom nivou.

Projekat je podržan od strane Američke ambasade u BiH.

Fotografije obuke možete pogledati na sledećem linku.

latest Running | Nike Dunk Low Photon Dust - Grailify

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co