HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Aktuelnosti

05.08.2013. | 05:05
Srednjoškolci iz Srebrenice, u saradnji sa Udruženjem „Interactiv“ iz Bijeljine i Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici Srpskoj, orga...
24.07.2013. | 06:38
U okviru projekta „Mreža podrške Sudu“, Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj organizovao je posjetu Sudu Bosne i Hercegovine za...
16.07.2013. | 11:37
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj jedan je od 16 dobinika sredstava iz drugog poziva IPA programa prekogranične saradnje Srbija-B...
16.07.2013. | 11:28
Učenici Gimnazije “Filip Višnjić ” u Bijeljini, u saradnji sa Udruženjem “Interactiv” i Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici S...
16.07.2013. | 11:25
Učenici Srednjoškolskog centra “Fra Martin Nedić” u Orašju, u saradnji sa Udruženjem “Interactiv” i Helsinškim odborom za ljudska prava ...
16.07.2013. | 11:21
Treća specijalizirana obuka iz oblasti tranzicione pravde za 17 studenta političkih nauka i filozofije sa Univerziteta u Banjaluci, Tuzli, Sarajevu,...
16.07.2013. | 11:20
Javna debata pod nazivom „Približavanje rada Tužilaštva BiH i Suda BiH lokalnooj zajednici“, koju je 14. maja 2013. godine organizovao Helsinš...
16.07.2013. | 11:18
“Misija OEBS–a u Bosni i Hercegovini registrovala je u periodu 2008 – 2012. godine više od 700 djela koja se mogu svrstati u djela počinjena i...
16.07.2013. | 11:16
Povodom 9.maja, Dana pobjede nad fašizmom, Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj upozorava na važnost kontinuirane borbe protiv faš...
16.07.2013. | 11:13
Debata pod nazivom ,,Približavanje rada Suda BiH i Tužilaštva BiH lokalnoj zajednici'', koju je organizovao Helsinški odbor u RS u saradnji sa Sud...

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co