HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Aktuelnosti

01.10.2013. | 10:41
PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za pružanje usluga izrade promotivnog materijala za potrebe granta "Mladi-najznačajnija pokretaika ...
17.09.2013. | 10:13
U periodu od 11.09. – 14.09.2013. godine predstavnica Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj učestvovala je na Sajmu grantija Amba...
05.09.2013. | 11:46
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Centar za ravnomerni regionalni razvoj iz Beograda započeli su sredinom avgusta 2013. godine ...
03.09.2013. | 12:08
Helsinški odbor za ljudska prava u RS nastavlja saradnju sa Account mrežom u BiH u borbi protiv korupcije, planirane aktivnosti odnose se na jača...
30.08.2013. | 15:09
Predstavnici Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj posjetili su 27. avgusta 2013. godine u Beogradu Centar za ravnomerni regionalni ...
05.08.2013. | 05:05
Srednjoškolci iz Srebrenice, u saradnji sa Udruženjem „Interactiv“ iz Bijeljine i Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici Srpskoj, orga...
24.07.2013. | 06:38
U okviru projekta „Mreža podrške Sudu“, Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj organizovao je posjetu Sudu Bosne i Hercegovine za...
16.07.2013. | 11:37
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj jedan je od 16 dobinika sredstava iz drugog poziva IPA programa prekogranične saradnje Srbija-B...
16.07.2013. | 11:28
Učenici Gimnazije “Filip Višnjić ” u Bijeljini, u saradnji sa Udruženjem “Interactiv” i Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici S...
16.07.2013. | 11:25
Učenici Srednjoškolskog centra “Fra Martin Nedić” u Orašju, u saradnji sa Udruženjem “Interactiv” i Helsinškim odborom za ljudska prava ...

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co