HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Aktuelnosti

23.06.2014. | 17:54
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj (HCRS) i Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR)  organizovali su 20. juna 2014. godin...
16.06.2014. | 20:12
Omladinska prekogranična konferencija pod nazivom “Da li zaista slušate, što vam govorimo?” biće održana 20. juna/lipnja 2014. godine u Hotel...
13.06.2014. | 12:22
U periodu od 12.05. do 17.05.2014. godine 40 učesnika/ca srednjih škola iz Prijedora, Sanskog Mosta i Bosanskog Petrovca učestvovali/e su na Drug...
29.05.2014. | 16:17
Učenici srednjih škola u pograničnoj regiji Srbija-Bosna i Hercegovina, koji su učestvovali na seminarima o omladinskom aktivizmu, realizovali ...
21.05.2014. | 17:37
Pozivamo predstavnike vlasti i institucija, na svim nivoima u Republici Srpskoj, da se jedinstveno, bez političkih i stranačkih podjela, angažuju...
09.04.2014. | 10:30
Na ovoj stranici imate pristup svim našim publikacijama u elektronskom obliku: - JEDNAKE ŠANSE ZA ZAPOŠLJAVANJE I DOSTOJANSTVO NA RADU LGBTIQ OS...
01.04.2014. | 06:54
28.03.2014. godine predstavnici Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj i Omladinske grupe Helsinškog odbora u RS učestvovali su n...
31.03.2014. | 11:10
U periodu od 31. marta do 05. aprila 2014. godine u Karakaju u Hotelu “Novak” održaće se Prva putujuća škola za regiju Podrinje u okviru pro...
20.03.2014. | 11:31
U okviru projekta „Novi društveni kapital – izgradnja domaćih kapaciteta“ studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci koji su ...
20.03.2014. | 09:07
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj (HORS) i Centrom informativno-pravne pomoći (CIPP) Zvornik, kao pratnerske organizacije i čl...

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co