HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Aktuelnosti

20.03.2014. | 11:31
U okviru projekta „Novi društveni kapital – izgradnja domaćih kapaciteta“ studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci koji su ...
20.03.2014. | 09:07
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj (HORS) i Centrom informativno-pravne pomoći (CIPP) Zvornik, kao pratnerske organizacije i čl...
11.03.2014. | 11:19
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj započeo je realizaciju „Škole solidarnosti 2“, koja će trajati od 10-15.03.2014. godine u...
10.03.2014. | 20:46
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Centar za ravnomerni regionalni razvoj– CenTriR, u periodu 7-9. marta 2014. goidne, organi...
07.03.2014. | 13:31
U okviru projekta „Novi društveni kapital – izgradnja domaćih kapaciteta“ studenti Pravnog Fakulteta Sveučilištva u Mostaru koji su učest...
03.03.2014. | 20:14
U okviru projekta „Novi društveni kapital – izgradnja domaćih kapaciteta“ studenti Univerziteta u Tuzli koji su učestvovali na Naprednoj ob...
03.03.2014. | 20:07
Od 24. - 28.2.2014. u Hotelu Drina u Bijeljini, održana je obuka za P2P edukatore, u okviru projekta ,,Otvori  oči, ovo je tvoja prošlost II...
28.02.2014. | 13:34
Danas se obilježava Dan rijetkih bolesti. Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj skreće pažnju nadležnim institucijama na tešku zd...
20.02.2014. | 08:13
Od 24. - 28.2.2014. u Hotelu Drina u Bijeljini, održaće se obuka za P2P edukatore, u okviru projekta ,,Otvori  oči, ovo je tvoja prošlost II“...
18.02.2014. | 13:50
  Četvrti sastanak projektnih partnera – Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj i Centra za ravnomerni i regionalni razvoj –...

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co