HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Aktuelnosti

01.12.2014. | 13:14
U okviru projekta “Civilno društvo u procesu reforme bh. pravosuđa”, Forum građana Tuzle i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srps...
01.12.2014. | 12:13
Obuka za nastavnike/ce predmeta građanskog obrazovanja/demokratije i ljudskih prava, sociologije, pedagogije, istorije, filozofije i psihologije na...
27.11.2014. | 11:59
Jedino uz prezentiranje načina rada i, naravno, rezultata - moguće je graditi povjerenje građana u rad pravosuđa, čak i kad je riječ o najosje...
25.11.2014. | 11:55
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj realizovao je konferenciju sa ciljem približavanja rada Suda BiH, Tužilaštva BiH i Odsjeka ...
27.10.2014. | 09:17
  Predstavnici Helsinškog odbora za ljudska prava u RS učestvovali su na Sajmu grantija Ambasade Sjedinjenih Američkih Država koji je održan u ...
23.10.2014. | 05:07
Poštovana/ i,Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, 24. oktobra/listopada 20I4. godine, sa po...
23.10.2014. | 05:03
Grupa od 50 studenata Pravnog fakulteta iz Banja Luke posjetila je danas Sud Bosne i Hercegovine. Predstavnici Odjeljenja za informiranje javnosti...
21.10.2014. | 05:14
Dana 17. oktobra 2014.godine, predstavnik Suda BiH učestvovao je na konferenciji u Kladnju, u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Repu...
21.10.2014. | 05:10
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj organizovao je konferenciju sa ciljem približavanja rada Suda BiH, Tužilaštva BiH i Odsjeka...
21.10.2014. | 05:03
U radu Okruglog stola sudjelovali su predstavnici udruga žrtava ratnih zločina, lokalnih institucija vlasti, kao i nevladinih organizacija sa podr...

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co