HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Aktuelnosti

26.07.2022. | 14:05
Danas smo imali čast da nas u Bijeljini posjete Nj.E. gdin Daniel Hunn, ambasador Švajcarske u BiH i Nj.E. gdin Martin Kačo, ambasador Republike ...
23.06.2022. | 13:01
Uz podršku Američke ambasade povezujemo mlade iz različitih lokalnih zajednica u BiH, osluškujemo njihove potrebe i motivišemo ih da zajedno gr...
30.05.2022. | 16:57
Helsinški odbor je tokom marta, aprila i maja u sklopu projekta „Njegovanje zajedničkih vrijednosti među mladima“, uz podršku Američke amba...
27.05.2022. | 16:53
Danas je Grad Bijeljina bio domaćin Evropske žive biblioteke za mlade građane i građanke koju je organizovao međunarodni konzorcijum organizaci...
17.05.2022. | 14:51
Danas smo zajedno sa našim koleginicama i kolegama iz Tuzlanskog otvoreni centar, uz velikodušnu podršku Programa podrške zaštiti ljudskih prav...
05.04.2022. | 14:33
Tokom prethodne sedmice smo, zahvaljujući podršci Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire, započeli proces kreiranja novih inicij...
27.03.2022. | 14:43
Ove sedmice zajedno sa mladima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije kreiramo strategije za brže i efikasnije d...
04.03.2022. | 13:44
U periodu od 28. januara do 3. marta 2022. godine, Helsinški odbor za ljudska prava je, uz podršku Američke ambasade u BiH, u okviru projekta „...
23.02.2022. | 22:09
Helsinški odbor za ljudska prava u saradnji sa Ascoijacijom za demokratske inicijative, uz podršku USAID/INSPIRE programa, realizovao je u okviru ...
26.01.2022. | 13:32
Helsinški odbor za ljudska prava juče je u Bijeljini najavio pokretanje projekta „Njegovanje zajedničkih vrijednosti i povjerenja među mladima...

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co