HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Aktuelnosti

02.07.2015. | 12:12
U sklopu projekta “Dijalog za budućnost” pokrenut zanimljiv TV serijal za mlade: Vrijeme je za “Jump Out” TV serijal, koji će u 20 epizo...
08.05.2015. | 11:41
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj podržava sve aktivnosti institucija u Bosni i Hercegovini, koje doprinose bezbjednosti građa...
02.04.2015. | 11:36
Izložba pod nazivom „100 lica naše savjesti“ o civilnim žrtvama rata i kulturi sjećanja postavljena je od 31. marta do 11. aprila 2015. godi...
16.03.2015. | 11:27
U okviru projekta „Civilno društvo u procesu reforme bh. pravosuđa“, Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Forum građana Tu...
12.03.2015. | 11:10
Profesori/ce i učenici/e iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Češke, Njemačke i Francuske, u periodu 27. februar – 7. mart 2015, boravili...
05.02.2015. | 11:08
  Izražavamo zabrinutost u vezi sa Zakonom o javnom redu i miru u Republici Srpskoj, koji bi mogao uticati na pogoršanje osnovnih ljudskih prava i...
03.02.2015. | 08:27
U okviru projekta "Civilno drustvo u procesu reforme pravosudja u BiH" predstavnici Helsinskog odbora za ljudska prava u RS i predstavnik Foruma gra...
28.01.2015. | 12:16
Tim Udruženja za kulturnu i medijsku dekontaminaciju u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici Srpskoj realizuje 29. i 30. ja...
23.12.2014. | 13:08
  U okviru projekta „Mreža podrške Sudu“ Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj organizirao je posjetu Sudu Bosne i Hercegovi...
18.12.2014. | 09:51
U okviru istraživačkog projekta koji sprovodi Univerzitet u Edinburgu i Centar za empirijsko istraživanje religija u partnerstvu sa Helsinškim o...

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co