HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Aktuelnosti

26.07.2016. | 10:25
Tuzla je od večeras bogatija za Park mira i prijateljstva koji je otvoren u krugu Kampusa Univerziteta u Tuzli. Riječ je o ideji koju su zajednički...
18.06.2016. | 10:12
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj u saradnji sa Antikorupcijskom mrežom u BiH – ACCOUNT i partnerskim organizacijama  realiz...
17.06.2016. | 10:09
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj kao članica Antikorupcijske mreže organizacija civilnog društva ACCOUNT a u saradnji sa Op...
03.06.2016. | 12:14
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj, realizovao Konferenciju pod nazivom „Kako unaprijediti sistem odbrane po službenoj dužnos...
07.03.2016. | 09:50
Konsultativni sastanak pod nazivom “kako unaprijediti sistem odbrane po službenoj dužnosti?” se realizovao u period od 4 i 5. marta 2016. godi...
21.01.2016. | 09:41
Helsinški odbor za ljudska prava u RS pokreće projekat “Zaštita trudnica i porodilja od diskriminacije”, koji se realizuje u sklopu drugog c...
21.01.2016. | 09:36
The second partner meeting within the project “Enhancing the protection of rights of accused in BiH,Serbia, Kosovo, Macedonia and Albania” are h...
10.12.2015. | 06:12
  “Bosna i Hercegovina je napravila pomak, kada je riječ o poštovanju ljudskih prava u 2015. godini, u smislu usvajanja odgovorajućih zakonskih...
09.12.2015. | 06:06
Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava u RS učestvuje u radu konferencije „Razvojni put reforme pravosuđa“ k...
22.09.2015. | 08:05
The Initial partner meeting within the project “Enhancing the protection of rights of accused in BiH,Serbia, Kosovo, Macedonia and Albania” are ...

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co