HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Aktuelnosti

21.01.2016. | 09:41
Helsinški odbor za ljudska prava u RS pokreće projekat “Zaštita trudnica i porodilja od diskriminacije”, koji se realizuje u sklopu drugog c...
21.01.2016. | 09:36
The second partner meeting within the project “Enhancing the protection of rights of accused in BiH,Serbia, Kosovo, Macedonia and Albania” are h...
10.12.2015. | 06:12
  “Bosna i Hercegovina je napravila pomak, kada je riječ o poštovanju ljudskih prava u 2015. godini, u smislu usvajanja odgovorajućih zakonskih...
09.12.2015. | 06:06
Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava u RS učestvuje u radu konferencije „Razvojni put reforme pravosuđa“ k...
22.09.2015. | 08:05
The Initial partner meeting within the project “Enhancing the protection of rights of accused in BiH,Serbia, Kosovo, Macedonia and Albania” are ...
03.09.2015. | 09:16
Zloupotrebe i netransparentnost unutar sistema plaćanja advokata po službenoj dužnosti u Bosni i Hercegovini ali i regionu, razlog je zašto se H...
27.08.2015. | 11:02
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj u saradnji sa partenerima iz Srbije, Makedonije, Albanijei Kosova, realizuju projekat „Unapr...
02.07.2015. | 12:12
U sklopu projekta “Dijalog za budućnost” pokrenut zanimljiv TV serijal za mlade: Vrijeme je za “Jump Out” TV serijal, koji će u 20 epizo...
08.05.2015. | 11:41
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj podržava sve aktivnosti institucija u Bosni i Hercegovini, koje doprinose bezbjednosti građa...
02.04.2015. | 11:36
Izložba pod nazivom „100 lica naše savjesti“ o civilnim žrtvama rata i kulturi sjećanja postavljena je od 31. marta do 11. aprila 2015. godi...

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co